Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Summera endast positiva eller negativa tal

Ibland kan vi endast vilja summera de negativa eller positiva talen i en lista med värden. Det kan handla om att man har utgifter och intäkter blandat. I följande exempel så skall vi göra detta som i bilden nedan. Filen med lösning kan även laddas ner under inläggets rubrik.
För att summera en lista baserat på dess värden använder vi oss av formeln SUMMA.OM.

För att beräkna de positiva talen använder vi formeln nedan:

    =SUMMA.OM(B2:B37;">0")

Området B2:B37 är området med de värden vi vill summera.

Uttrycket ”>0” är det villkor som vi använder för att filtrera området ovan med. Uttycket säger ”mer än noll”

För att beräkna de negativa talen använder vi formeln nedan:

    =SUMMA.OM(B2:B37;"<0")

Uttrycket ”>0” är det villkor som vi använder för att filtrera området ovan med. Uttycket säger ”mindre än noll”


DELA