Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Städa och Rensa text i Excel

Formler 2018-06-14

Ibland när man klipper in data i Excel från t.ex. ett ekonomisystem så beter sig datan på ett konstigt sätt. Anledningen till det kan vara att det finns tecken i datan som Excel inte skriver ut. Ett annat problem kan vara att det följer med mycket blanksteg både före och efter den data som vi är intresserade av att jobba med. För att hantera detta så kan vi använda oss av funktionerna STÄDA() och RENSA()

STÄDA

Formeln STÄDA() tar bort alla utskrivbara tecken från en text. Referera formeln till den cell där texten finns och sedan kopieras den nya städade texten till den cell du skrivit in formeln i, t.ex. =STÄDA(A1)

RENSA

Formeln RENSA() tar bort alla blanksteg från en text men lämnar kvar de enskilda blanksteg som finns mellan två ord. Referera formeln till den cell där texten som skall rensas finns och sedan kopieras den nya rensade texten till den cell du skrivit in formeln i, t.ex. =RENSA(A1)

Formlerna kan även kombineras, t.ex. =RENSA(STÄDA(A1))


DELA