Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Snabbanalys i Excel

En väldigt bra funktion som kom till Excel 2016 är Snabbanalys. Den är väldigt lätt att hitta. Man markerar sin data som i bilden nedan och då dyker ikonen upp nedanför den nedersta högra kanten. För över musmarkören och klicka så får du upp likt bilden nedan.

Det här är ett snabbt och enkelt sätt att arbeta med din data. Man kommer snabbt åt många av de vanligaste sakerna man använder för att analysera sin data med. Genom att bara hålla över markören på ett alternativ så fär man dessutom en preview. Man kan på så sätt titta på sin data med olika analysmetoderna Formatering, Diagram, Summor, Tabeller och Miniatyrdiagram på ett snabbt och effektivt sätt. Vill man sedan tillämpa den på datan är det bara att klicka. Vi skall nu göra en snabb överblick av vad som finns i varje kategori.

Du kan ladda ner samma tabell som i exemplet under rubriken.

Formatering

Här väljer vi olika villkorstyrda formateringsmetoder som ger oss information om vår data. Vi kommer bland annat åt Större än, när vi väljer att tillämpa den så kommer även dialogrutan upp där vi kan mata in vilket värde som det skall vara större än. Vi kan även härifrån välja att Radera format.

Diagram

Härifrån kan vi snabbt infoga ett diagram på vår data, vi kan se en preview på de vanligaste diagrammen. Vi akn även komma åt Fler diagram varifrån vi akn tillämpa hela Excels utbud av diagram.


Summor

Här kan vi snabbt och enkelt lägga till de vanligaste beräkningarna som man brukar göra på en tabell. Det finns många val och här ser vi valet längst ut till höger som lägger på en löpande summa för raderna.


Tabeller

Härifrån kan vi snabbt formatera tabellen till en dynamisk tabell. Vi kan även snabbt infoga en pivottabell med olika förslag på hur den skall sättas upp. 


Miniatyrdiagram

Härifrån kan vi lägga upp miniatyrdiagram för raderna. Miniatyrdiagrammen placeras i en kolumn bredvid vår markering.DELA