Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Slå ihop celler i Excel

När man skapar tabeller så kan man vilja slå ihop flera celler till en cell för att det skall se snyggare ut. I följande exempel skall vi jobba med tabellen nedan som visar olika priser för tre produkter beroende på deras storlek. Vi kommer att lägga till en rad ovanför nuvarande rubrikrad och lägga till en sammanfogad cell över de tre cellerna där storlekarna står och döpa den cellen till ”Storlek”.
Vi börjar med att lägga till en rad genom att högerklicka på rad 1 och välja Infoga som i bilden nedan.
I Cell B2 skriver vi sedan in vår rubrik ”Storlek”. Markera sedan de tre cellerna i rad 1 som vi skall slå ihop och klickar på knappen Centreera över kolumner som i bilden nedan.
Vi skall nu även slå ihop de två översta raderna i kolumn A. Gör vi det som det står är så kommer texten ”Produkter” att försvinna.

Viktigt! När man slår ihop flera celler till en så visas innehållet i den cell som är längst upp och längst ut till vänster i vår markering.

Flytta därför först innehållet i cell A2 till cell A1 och markerar därefter de två cellerna och tryck på Centrera över kolumner som i förra steget så att det ser ut som enligt nedan.
Formatera sedan cellerna och snygga till dom lite så att det ser ut ungefär som nedan.För att bryta upp en sammanslagen cell så markerar du den och klickar sedan på samma knapp som du slog ihop dom med: Centrera över kolumner.


DELA