Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa Prognoskalkyl i Excel

En av de bästa saker man kan göra med data är att förutspå framtiden. Det vill säga göra en prognos. Det finns olika metoder för att göra en prediktiv analys. Kortfattat kan man säga att man försöker se ett mönster i datan och sedan försöka se vart den är på väg.

Vi skall nu göra en prediktiv analys baserat på medeltemperaturen för Stockholm. Vi har data från 2010 till hela 2017 och skall därefter förstå hur medeltemperaturen kommer att se ut för 2018. Ladda ner exempelfil under inläggets rubrik ovan.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vår data är inlagd i en dynamisk tabell och vi har även lagt in ett vanligt linjediagram för att visa hur medeltemperaturen sett ut mellan 2010-2017. Data är inlagd som dynamisk tabell vilket är ett måste krav för att vi skall kunna göra vår prognos.

Vi har först ett fält som är i datumformat. För att kunna göra en sådan här prognos så måste det finnas ett fält med datumvärden som är formaterat som datum.

Vårt andra fält är med värden på medeltemperaturen. Det som vi skall göra prognos på.

För att genomföra vår prognos så markerar vi en cell i vår tabell. Under fliken Data -> klickar på Prognosblad enligt bilden nedan.Du får nu upp ditt prognosblad som ser ut enligt nedan. Du kan här ställa in Prognosens slut som vi ändrar till 2018-12-01. 
Om man klickar på Alternativ så kan man göra en rad inställningar som i bilden nedan.
Klicka Skapa för att skapa prognosbladet.
Vi har nu fått in vårat prognosblad på en ny flik. I den finns en ny dynamisk tabell. I vilken det även tillkommit tre nya fält. En med vår prognos och ytterligare två fält, Övre och Nedre förtroende gräns. Förtroendegränsen ställs in via fältet Konfidensintervall i dialogrutan Skapa prognoskalkylblad i bilden ovan. Den sätts till standardvärdet 95 %.

Dessa värden redovisas längst ner i tabellen där det även tillkommit 12 nya rader för de 12 månaderna för 2018.
DELA