Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa Miniatyrdiagram

När man presenterar data avväger man ofta mellan att presentera rent visuellt med diagram eller med siffror i tabeller. I Excel finns det något som heter miniatyrdiagram som ryms inom en cell istället för ett enskilt objekt som med vanliga diagram. Cellen som innehåller ett miniatyrdiagram kan även innehålla siffror och tal fast den lägger in ett diagram som bakgrund i cellen. Detta kan vara väldigt användbart att kombinera med tabeller då det ger en enkel visualisering av siffrorna.

I den bifogade filen finns datan enligt bilden nedan. Datan beskriver försäljningen av olika produkter under ett år. VI skall nu lägga in ett linjediagram för varje produkt, dvs rad, till höger om tabellen.


Vi börjar med att markera de celler som vi vill ha miniatyrdiagram i och markerar därmed cellerna i kolumn N i bilden ovan.

Klicka sedan Linjediagram under fliken Infoga. Du skall nu få upp dialogrutan Skapa Miniatyrdiagram. De cellerna som var markerade när du öppnade dialogrutan förs automatiskt in under fältet Platsintervall.

I Fältet Dataområde så markerar vi alla data i tabellen, ta inte med rubriker.


Klicka sedan OK och du bör nu få in en kolumn till höger om december som visar ett linjediagram som sammanfattar datan på den raden. I bilden nedan är den nya kolumnen döpt till Utveckling.


DELA