Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa linjediagram med streckad linje

I följande inlägg skall vi redigera ett linjediagram där vi skall ha den ena linjen streckad i stället för heldragen som är standardinställningen. Att ändra format på en linje kan vara ett bra sätt att urskilja den ifrån övriga linjer. I vårt fall så jämför vi två linjer där den ena representerar förväntade värden (blå) och den andra är faktiska värden (orange). De värden som var förväntade och inte riktiga skall vi ändra till en streckad linje. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att markera den linje som skall ändras till streckad. I vårat fall den blåa linjen. Högerklicka på den så att du får upp bilden nedan.I stället för att klicka på Formatera dataserie klicka på Kontur –> Streck -> och välj ett som i bilden ovan.

Ditt slutliga resultat blir som i bilden nedan vilket gör det enklare att hålla reda på att det är två olika typer av data som jämförs.DELA