Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa hierarkiskt organisationsschema i Excel

I följande inlägg skall vi skapa ett hierarkiskt organisationsschema i Excel. Vi har en lista med namn som vi skall kunna presentera i ett diagram som samtidigt visar hur de hör ihop hierarkiskt.

Listan finner du i bilden nedan samt du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att infoga ett hierarkiskt organisationsschema genom att under fliken Infoga -> klicka på knappen SmartArt som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Välj en SmartArt-grafik som i bilden nedan. Välj Hierarki och sedan organisationsschemat längst upp till vänster som i bilden nedan.

Klicka sedan OK.Du får nu in SmartArt objektet som skall se ut som i bilden nedan.Kopiera listan med namn och klistra in den i rutan till vänster där det står ”Skriv in texten här”.

Ta bort de rader där det står [Text] så att det ser ut som i bilden nedan.Nu är alla namn på samma nivå. Ställ dig vid ett namn eller markera flera samtidigt och tryck på Tabb för att placera namnet i en lägre nivå än överordnat namn. Se bilden nedan.För att dölja eller ta fram namnrutan till höger kan du klicka på pilknappen i gränsen mellan diagrammet och namnrutan. Den ligger precis under det vänstra nedre hörnet på rutan ”Tor Torsson”.

 

När du markerar diagrammet så kan man även klicka på fliken SmartArt-design längst upp till höger. Där finner du olika inställningar du kan göra. Bland annat i delen Layouter kan du ändra layout. Det finns en layout som gör att man kan lägga till underrubriken som till exempel titlar, den näst längst ut till vänster i bilden nedan. Du kan även ändra layout till den näst längst ut till höger där du kan lägga till bilder som till exempel porträtt på personerna i ditt organisationsschema.
DELA