Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa ett spridningsdiagram med trendlinje

I följande exempel skall vi skapa ett spridningsdiagram även kallad scatterplot på engelska. Vi skall även lägga till en linjär trendlinje och ta fram dess ekvation.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har observationer gjorda på en x-axel och en y-axel. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att markera all data, du kan markera en ruta i tabellen och trycka på Ctrl + a.

Under fliken Infoga -> klicka på punktdiagram som i bilden nedan och välj Punkt.
Du får nu upp följande diagram. Ett så kallat punktdiagram, spridningsdiagram, sambandsdiagram eller scatterplot på engelska.Markera diagrammet och klicka på plusknappen i upp till höger utanför diagrammet och klicka på pilen bredvid Trendlinje och välj Flera alternativ… som i bilden nedan.Välj Alternativ för diagramlinje och bocka för Linjär och Visa ekvation i diagrammet som i bilden nedan.Du får nu in en trendlinje i din ekvation som är ”y = 1,6931x + 20,03”. Kopiera texten i ekvationen för trendlinjen till höger om lika med tecknet som i bilden nedan.Ställ dig i kolumn C2 som i bilden nedan och lägg till ett lika med tecken och klistra sedan in texten, byt även ut x:et mot A2 som i bilden nedan för att kunna räkna ut förväntat värde.DELA