Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Repetera text med funktionen REP i Excel

Formler 2023-06-02

I följande exempel så skall vi anonymisera en lista i Excel. Vi kommer att skapa en ny lista där vi byter ut varje bokstav med en stjärna ”*” så att längden på orden blir lika många.  Vår tabell ser ut som i bilden nedan.

Du kan även ladda ner exempelfilen högst upp.Vi skall nu byta ut bokstäverna till stjärnor som samtidigt har motsvarande längd. Vi använder oss av formlerna REP och LÄNGD.

 

Formeln REP reptererar en textsträng ett givet antal gånger och har två argument.

 

Det första argumentet är den text som skall repeteras. Detta kan vara en referens eller så skriver man in texten med citationstecken, vårat fall skriver vi in ”*”.

 

Det andra argumentet är antal_gånger som texten i det första argumentet skall repeteras. Det kan vara en referens till en cell eller så skriver man in en siffra. I vårt fall kommer vi att använda en textformel som returnerar en siffra. Den textformeln heter LÄNGD och returnerar en siffra som motsvarar antalet tecken i textsträngen.

I cell D2 i bilden nedan använder vi formeln =REP("*";LÄNGD(A2)).DELA