Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Redovisa tal i tusental eller miljontal

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T.ex. så redovisas ”10 000 kr” som ”10 tkr”. I Excel kan man ställa in formatet så att ett tal redovisas på det sättet. Man gör alltså ingen beräkning där man manipulerar själva värdet utan endast hur det skall presenteras. I tabellen i bilden nedan kan du se att cell B5 är markerad, där kan du läsa 10 tkr samtidigt så ser du i värdefältet ovanför kolumnrubriken B att det står ”10001”. Se tabell nedan för några exempel på format samt ladda ner exempelfil under rubriken.

I tabellen ovan så redovisas talen i kolumn A på tre olika sätt. 

1.      Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr. Är de under 1 000 så redovisas det som vanligt, t.ex. 1 blir 1 kr.

2.      Då talen är lika med eller över 1000 så blir det 1 tkr. Är de under 1 000 så redovisas det som decimaltal av tusental. T.ex. blir 1 kr 0,001 kr

3.      Det tredje format är som det första fast det inkluderar även miljontal, mnkr

För att ställa in formaten så markerar man först sina tal – Högerklicka och välj formatera celler – Under fliken Tal välj Anpassat som i bilden nedan.

Det är viktigt att förstå att det som gör att den tar bort tusentalen är mellanrummet efter ”# ### ”. För varje tusen lämnas ett blanksteg. För att redovisa i miljontal blir det ”# ###  ”, två mellansteg. Vill man ha miljard tal, ”mdkr”, blir det tre mellanslag ”# ###  

[>=1000]# ### " tkr"

[>=1000000]# ###  " mnkr"

[>=1000000000]# ###   " mdkr"

Då man vill kombinera olika format så används semikolon ”;” som avgränsare.


DELA