Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Rangordna tal i en tabell

Ett bra sätt att förstå en variabel i en datamängd är att rangordna varje observation. För det kan man använda sig av funktionen RANG.EKV().

Vi skall nu rangordna 20 tal i en lista där värdena varierar mellan 1 och 10. Ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik för att få tillgång till talen och facit.
Börja med att ställ dig i cell B2 och infoga funktionen RANG.EKV via fliken Formler -> Fler funktioner -> Statistik -> RANG.EKV

Du får nu upp dialogrutan Funktionsargument för funktion RANG.EKV enligt nedan.
Tal: Här refererar du till det enskilda tal/observation som skall rangordnas.

Ref: Här är refererar du till den lista med tal som vars värden skall rangordnas. Kom ihåg att trycka på F4 för att göra referensen absolut

Ordning: Sätt 0 för fallande ordning eller 1 för stigande.

Fyll i enligt bilden ovan och klicka OK. I cell B2 får du nu in funktionen:

    =RANG.EKV(A2;$A$2:$A$21;0)

Använd dig av autofyll för att fylla listan nedåt så att du får resultatet enligt nedan:
DELA