Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna antalet negativa och positiva värden

I följande exempel skall vi skapa en formel som räknar antalet negativa, positiva eller neutrala värden i en lista. Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en lista med 20 värden mellan -9 och 9. Vi skall nu räkna antalet värden som antingen är negativa, positiva eller neutrala.Vi använder oss av funktionen ANTAL.OM(). Vi skapar följande tre formler:

Negativa           =ANTAL.OM(A2:A21;"<0")

Positiva             =ANTAL.OM(A2:A21;">0")

Neutrala           =ANTAL.OM(A2:A21;"=0")

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.


DELA