Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Radera allt i Excel

Tabeller 2018-06-29

Ibland vill man ta bort allt inklusive villkorstyrd formatering, drop down listor med mera. Då räcker det inte bara med att trycka på Delete-knappen. Delete-knappen radera endast innehållet i de markerade cellerna, men ej format. Då kan man använda sig av funktionen Radera.

Knappen Radera i Excel

Funktionen radera finns under Startmenyn längst ut till höger som i bilden ovan. Här kan du välja mellan de alternativ som finns i bilden nedan.

Val av vad som skall raderas

För att använda funktionen så markera du först det område som du vill radera. Klicka sedan på knappen Radera och välj något av de val som visas i bilden ovan. Om du väljer valet Radera innehåll så händer samma sak som när du trycker på knappen Delete på ditt tangentbord. För att ta bort allt och nollställa dina celler helt så väljer du Radera allt.


DELA