Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Markera och fyll i tomma celler i Excel


Man kan enkelt markera tomma celler i excel manuellt genom att hålla inne Ctrl och sedan klicka på dom. Har man flera så kan man göra detta detta snabbt med funktione Gå till.

Börja med att markera området där våra tomma celler finns som i bilden nedan. Exempelfil finns att ladda ner under rubriken.


När du markerat datan så tryck på F5 så får du upp dialogrutan Gå till.


Klicka på Special.


I dialogrutan Gå till special bocka för Tomma celler som i bilden ovan. Klicka sedan OK.

Nu skall endast dina tomma celler vara markerade enligt ovan.

Vi kan nu mata in ett värde eller göra en beräkning i de tomma cellerna. Om vi bara skriver in ett värde och trycker på Enter så hamnar det endast i cellen C2. För att det skall in i samtliga celler, dvs ett område som nu är uppdelat så måste man trycka Ctrl + Enter.

Skriv in följande: =SAKNAS()

Avsluta med att trycka på Ctrl + Enter


Nu har vi ersatt vara tomma celler med ett SAKNAS() värde.


DELA