Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lös ekvation i Excel med Målsökning

Ofta arbetar man med en ekvation eller formel med vilken vi kan räkna ut ett värde. Den ekvationen brukar ha ett ingångsvärde x och då får vi ett resultat y. Ibland kan vi även vilja veta det omvända. Dvs vilket ”ingångsvärde” x behövs för att få ett givet värde på ”utgångsvärdet” y. Detta kan man lösa manuellt genom att bryta ut y ur ekvationen. Det kan ibland vara krångligt, framförallt om man t.ex. har en tredjegradsekvation som vi nu skall jobba med. Du kan se formeln nedan.

I tabellen nedan finns formeln som ger vårat y-värde i cell B2 och ingångsvärdet x finns i cell A2.

              B2 = 5*A2^3 + 3*A2^2 - 12*A2 + 500

Ekvationen finns även utritad som ett linjediagram i bilden nedan. Du kan även ladda ner en exempelfil under inläggets rubrik.
Då x=1 så får vi ett y-värde som är 496. Vi kan enkelt få svar på vad är y blir om vi vet x. Men om vi vänder på det och undrar vad blir x om y är 10? Men hjälp av funktionen Målsökning kan vi ta reda på det.

Under fliken Data, klicka på Konsekvensanalys -> Målsökning som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Målsökning som i bilden nedan.Målcell: Här har vi vår ekvation, y-värdet

Värde: Det värde för y som vi vill veta X för

Justerbar cell: Här har vi x-värdet som ekvationen i Målcellen pekar på.

 

När du fyllt i som i bilden ovan så kickar du på OK.Excel räknar nu ut värdet och lägger till decimaler då det inte går 100% jämnt ut. Klicka OK igen och gå till cell A2 där vi har det slutliga värdet för x.
DELA