Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Liggande stapeldiagram med kritisk linje

I följande inlägg skall vi skapa ett liggande stapeldiagram som även har ett vertikalt sträck som utgör ett kritiskt gränsvärde som i bilden nedan. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en tabell med ett antal observationer.Vi börjar med att markera tabellen och infogar ett liggande stapeldiagram under fliken Infoga -> Stapeldiagram2D Liggande.Vi skall nu lägga till strecket för vårt kritiska värde på 750. Skriv in det som i bilden nedan. Vi behöver lägga in värdet två gånger samt ha en axel från 0 till 1 som värdena senare skall plottas mot.Markera diagrammet -> fliken Diagramdesign -> Markera data som i bilden nedan.I fönstret Välj datakälla klicka på Lägg till.

Fyll i som i bilden nedan.

Serienamn med F1 där det står ”Kritiskt värde”.

Serievärden med F2 till F3 där vi har våra värden 750.

Klicka sedan OK tills du är tillbaka i arbetsboken.Ditt diagram skall nu se ut som i bilden nedan.Markera diagrammet -> fliken Diagramdesign -> Ändra diagramtyp som i bilden nedan.Välj Kombination som i bilden nedan.

 

Ställ först in för Kritiskt värde.

Bocka för Sekundär axel för Kritiskt värde.

Ändra Diagramtyp till Punktdiagram med raka linjer.

 

Ställ sedan in för Värde.

Ändra Diagramtyp till Grupperad liggande stapel.
Du kan nu inte se något för Kritiskt värde.

Markera diagrammet -> fliken Diagramdesign -> Markera data som i bilden nedan.I fönstret Välj datakälla markera Kritiskt värde och klicka sedan på Redigera.

Fyll i som i bilden nedan.

Serienamn med F1 där det står ”Kritiskt värde”.

Värden för X-serie: med F2 till F3 där vi har våra värden 750.

Värden för Y-serie: med E2 till E3 där vi har våra värden 1 och 0.

Klicka sedan OK tills du är tillbaka i arbetsboken.Vi har nu vårt diagram som i bilden nedan.Det orangea sträcket går inte hela vägen upp. Det är eftersom vår sekundära axel till höger så går Y-axeln upp till 1,2 istället för 1 som är de värdena vi angivit.

Markera den sekundära Y-axeln till höger och högerklicka -> välj Formatera axel…

Under Alternativ för Axel ändra Gränser -> Maximum från 1,2 till 1,0 som i bilden nedan.Markera sedan den sekundära axeln igen och klicka på Delete för att ta bort den så att det ser ut som i bilden nedan.
DELA