Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lås fönsterrutor i Excel

Ibland har vi stora tabeller och matriser där vi sammanställt mycket data. Den här datan kan var uppdelad i olika kategorier för att göra så att det blir lättare att hitta i den. I följande exempel så har vi en stor tabell med försäljningsdata där all data inte ryms i på en vanlig datorskärm.
Vår data är uppdelad efter Land, Region och Säljare i y-led. Samt är nedbruten på tid från År, Kvartal och Månad i x-led.

Då vi scrollar ned och ut till höger för att se vad t.ex. Norge Syd presterade i andra kvartalet 2019 så finner vi den infomationen i området AE28:AG29. Se bilden nedan.

Du kan även ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik.
Att scrolla sig dit är däremot ganska så omständigt eftersom vi inte ser varken våra kolumn eller rad-rubriker. Vi skulle behöva låsa vissa kolumner och rader så att dessa inte scrollas med. Vi skall nu låsa fönsterrutor. Detta gör vi genom att använda funktionen ”Lås fönsterrutor”. Den funktionen kommer att åt under fliken Visa – Lås fönsterrutor.
Det finns tre olika alternativ för denna funktion:

Lås fönsterrutor – Markera först en cell, kolumner till vänster och rader ovanför markerade cellen kommer att låsas

Lås översta raden – Endast översta rad blir en låst fönsterruta

Lås första kolumnen – Endast den första kolumnen, kolumn A, blir en låst fönsterruta

 

Vi skall använda det första alternativet eftersom vi behöver låsa tre rader för våra datum samt tre kolumner för att se Land, Region och Säljare.

Börja med att markera cellen D4 som i bilden nedan. Vi skall låsa fönsterrutorna ovanför och till vänster om D4.
Klicka sedan under fliken VisaLås fönsterrutor – Lås fönsterrutor.

Nu skall de tre översta raderna och de tre första kolumnerna vara låst. Vi scrollar bort till området AE28:AG29 där vi har våra föräljningssiffror för andra kvartalet 2019 i Norge region Syd.
Nu när vi låst fönsterrutorna så kan vi enkelt navigera oss fram dit vår data fanns och behåller hela tiden våra kolumn och red-rubriker. Ta en extra titt på kolumnerna i bilden ovan så kan du se hur de går från kolumn C till kolumn AD.


DELA