Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lägg till symbol till nollvärden

I följande exempel skall vi markera våra nollvärden så att de sticker ut. Vi har vår lista nedan där vi har olika tal. Vi vill att de som är nollvärden inte endast skall representeras som ”0” utan vi vill att det skall stå ”-0-”. På så sätt så ser vi tydligare att det saknas värden.

Vår lista ser ut som i bilden nedan. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Markera hela listan och högerklicka -> välj Formatera celler… Välj sedan fliken Anpassat som i bilden nedan.När man gör ett anpassat talformat så finns det tre kategorier som delas upp med ett semikolon ”;”. Positiva tal som man måste definiera. Sedan följs det av formatet för de negativa talen. Det tredje och sista är om man vill definiera ett speciellt format för nollvärden.

Koden för varje tal som vi använder är:

Positiva tal:  # ##0

Negativa tal: -# ##0

Nolltal: -0-

Sammantaget blir det koden: # ##0;-# ##0;-0-

Fyll i den koden och klicka OK. Ditt resultat skall nu blir som i bilden nedan.Notera att våra nollor nu skrivs som ”-0-”. Trots att det finns text i dom så räknar Excel på cellen som att det representerar en nolla. Man kan lägga in annan text om man vill använd då koden: # ##0;-# ##0;0 ” Saknas”.Resultatet blir:Notera att det står ”;0 ” Saknas”. Det är ett mellanslag innan ”Saknas” annars går texten ihop med själva nollan.


DELA