Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lägg till och ta bort kolumner och rader i Excel

Tabeller 2023-08-17

För att snabbt och enkelt lägga till kolumner eller rader så markerar du ett område med celler som motsvarar de som du vill lägga till eller ta bort. Högerklicka på de markerade cellerna och välj Infoga – Du får nu upp en dialogrutan Infoga med fyra val:·         Flytta celler åt höger – Dina markerade celler flyttas åt höger, och ditt markerade område fylls med nya tomma celler

·         Flytta celler nedåt - Dina markerade celler flyttas nedåt, och ditt markerade område fylls med nya tomma celler

·         Hela raden – Nu flyttas all information på hela raden nedåt, både till vänster och höger om dina markerade celler

·         Hela kolumnen - Nu flyttas all information på hela kolumnen till höger, både till ovan och under dina markerade celler.

Funktionen Ta bort följer samma logik som Infoga. Markera celler – >högerklicka -> välj Ta bort.
·         Flytta celler åt vänster – Dina markerade celler tas bort och cellerna till höger om din ursprungliga markering flyttas in till ditt markerade område.

·         Flytta celler uppåt – Dina markerade celler tas bort och cellerna under din ursprungliga markering flyttas upp till ditt markerade område.

·         Hela raden – Hela raden tas bort med all information både till vänster och höger om dina markerade celler.

·         Hela kolumnen - Hela kolumnen tas bort, med all information både ovan och under dina markerade celler


DELA