Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Lägg in pilar och symboler i Excel

I följande exempel skall vi lägga till en extra förklaring till ett Exceldiagram. Vår data ser ut som i bilden nedan och vi skall lägga till en förklaringstext med pil som pekar ut månaden oktober där vi hade ett försäljningsrekord. Det var även första månaden med en månadsförsäljning på mer än en miljon kronor. 


Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi skall nu lägga till en förklaringsruta som pekar på oktobers försäljningssiffror. Vi börjar med att infoga en textruta genom att under fliken Infoga -> klicka på knappen Textruta.

Skriv in: ”Försäljningsrekord! Första månaden över en miljon!”

Dra sedan i punkterna i rutans kanter för att ställa in så att den ligger ungefär som i bilden nedan.Vi skall nu lägga till en pil som pekar på försäljningsstoppen i oktober.

Under fliken Infoga -> klicka på Former och väl en pil som i bilden nedan.När du klickat på pilen i bilden ovan så kan du lägga in pilen. Muspekaren blir som ett litet kryss och om du håller muspekaren ovanför textrutan så blir några av de ofyllda cirklarna längs textrutans kanter gråfyllda. Om du klickar på en av de punkterna så fästs pilen vid den punkten.