Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Kopiera format på diagram

Har man lagt ner mycket tid och mödan på att skapa ett diagram med ett visst utseende så kan det vara väldigt petigt att sitta och repetera det för hand om man vill återanvända det. Det är däremot väldigt enkelt att återanvända det på samma sätt som man kan kopiera och klistra in special, endast format.

I exempelfilen som går att ladda in ner under rubriken ovan finns två tabeller och linjediagram på var sin flik. Vi skall kopiera diagrammet i fliken Källformat, där vi har en stigande kurva och sedan klistra in endast format i diagrammet i fliken Mål där vi har en nedåtgående kurva.Högerklicka på diagrammet och välj Kopiera eller markera det och tryck Ctrl + c.

Gå sedan till fliken Mål och markera diagrammet. Under fliken Start -> klicka på Klistra in och välj Klistra in special som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Klistra in special som i bilden nedan. Bocka för Format och klicka OK.
Endast formatet skall nu klistras in i diagrammet med den nedåtgående kurvan enligt bilden nedan. 
DELA