Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Konvertera tal med punkt till tal med komma

I den amerikanska versionen av Excel så används punkt som avgränsare för decimaler. Ibland får vi tag på data som är i det formatet och då behandlar Excel det som text. Ofta behöver vi kunna göra beräkningar på datan och behöver därför konvertera den till tal med kommatecken som decimalavgränsare.

I följande exempel har vi en tabell enligt nedan där vi konverterat tal med punkt som decimalavgränsare. Filen går även att ladda ner under inläggets rubrik.Vi skall nu konvertera talen med punkter i kolumn A till tal med kommatecken som decimaltalsavgränsare i kolumn B. Vi kommer att använda oss av formlerna BYT.UT och TALVÄRDE. Formeln vi får blir följande:

B2 = TALVÄRDE(BYT.UT(A2;".";","))

Den innersta formeln är BYT.UT som har 3 huvudsakliga argument:


1.      Text: Textsträngen vi skall behandla i A2

2.      Gammal_text: Den text vi vill byta ut i vårat fall anger vi ”.”

3.      Ny_text: Den nya texten som skall ersätta den gamla, i vårat fall anger vi ”,”


Resultatet av BYT.UT-formeln stämmer fast vi får våra tal vänsterjusterade som om de vore text eftersom BYT.UT formeln är en textformel. Vi använder oss därför av funktionen TALVÄRDE som konvertera text till tal.


DELA