Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Konvertera positiva och negativa tal i Excel


Ibland kan man vilja att ens tal skall vara negativa eller positiva. Då kan man använda sig av funktionen ABS(). ABS står för förkortningen Absoluta tal vilket är det samma som ett positivt tal. Med den formeln så konverteras dina negativa tal till positiva och dina positiva tal förblir positiva. Formeln är väldigt enkel och skrivs ut enligt nedan:

    Positiva tal =ABS(B2)

För att få alla tal att bli negativa använder vi oss av formeln ASB för att få samtliga tal positiva och multiplicerar sedan med -1.

    Negativa tal =ABS(B2)*-1


Ladda även ner exempelfil högst upp vid rubriken. Tabellen använder villkorsstyrd formatering för att belysa positiva och negativa tal.


DELA