Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Konvertera positiva och negativa tal i Excel

I följande exempel så har vi en lista med tal som i bilden nedan där vissa tal är positiva och andra är negativa. Tabellen använder villkorsstyrd formatering för att belysa positiva och negativa tal.

Vi kommer nu att använda formeln ABS för att skapa en ny kolumn där samtliga tal konverteras till positiva och ytterligare en som konverterar alla tal till negativa.

 

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

 

Formeln ABS står är en förkortning av ordet ”Absoluta tal” vilket är det samma som ett positivt tal. Med den formeln så konverteras dina negativa tal till positiva och dina positiva tal förblir positiva.

 

I den andra kolumnen Positiva tal i tabellen nedan så har vi formeln =ABS(B2)

 

För att få alla tal att bli negativa använder vi oss av formeln ASB för att först få samtliga tal positiva och multiplicerar sedan med -1 så att de blir negativa.

I den tredje kolumnen Negativa tal i tabellen nedan så har vi formeln=ABS(B2)*-1Ladda även ner exempelfil högst upp vid rubriken. Tabellen använder villkorsstyrd formatering för att belysa positiva och negativa tal.


DELA