Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Komprimera filer i Excel

Formler 2019-02-28

Om man har en väldigt stor fil som innehåller en eller flera stora tabeller med många kolumner och rader så kan man enkelt göra dessa betydligt mindre genom att spara den som en Binär Excel-arbetsbok (.xlsb).

I följande fall så har vi en tabell från Världsbanken med befolkningsdata från olika länder. Den består av 54 kolumner och 11 719 rader och är 4,8 MB stor. För att minska den skall vi nu spara den som en Binär Excel-arbetsbok.


Under Arkiv välj Spara som

Under filnaman lägger vi till ”binary” i slutet för att det skall bli lättare att komma ihåg vilken det är.

Under filformat så väljer vi Binär Excel-arbetsbok.

Klicka sedan Spara.
I bilden nedan kan vi se storlekarna på de två filerna och vår nya fil har krympt med 37 %.
DELA