Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Kolla ett tals tecken med en formel

Formler 2019-01-24

Ibland vill man veta om ett tal är negativt (-), positivt (+) eller neutralt (0). I tabellen i bilden nedan har vi 10 tal mellan -9 till 9 och sedan två kolumner med olika formler som returnerar -1 för negativt, +1 för positivt och slutligen 0 för neutralt.
Det går att göra med en nästlad OM-formel som är gjord i den andra kolumnen och ser ut enligt följande:

    =OM(A2<0;-1;OM(A2=0;0;1))

Det finns även en inbyggd funktion för detta som är enklare att använda som heter TECKEN(). Då behöver vi enbart referera till det tal vi vill testa:

    =TECKEN(A2)


DELA