Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Klicka och dra celler för att kopiera och infoga

En av de vanligaste sakerna man gör i Excel är att kopiera och klistra in information från en cell till en annan. Vi skall gå igenom hur man kan göra detta på snabbaste sättet genom att markera, klicka och dra samt hålla inne knappar som Crlt och Shift.

I bilden nedan har vi en liten tabell som vi skall jobba med.


Klipp ut och klistra in

Vill man flytta ett markerat områden så håller man muspekaren ovanför kanten på det markerade området så att muspekaren visar fyra pilar i samtliga vädersträck. Då kan man hålla in vänster musknapp och dra datan och släppa musknappen och datan flyttas dit.Kopiera och klistra in värden med + Ctrl

Markera datan som vi skall kopiera och sätt muspekaren vid kanten. Håll sedan inne Ctrl så att ett plustecken visas. Håll sedan inne musknappen och dra området dit du vill kopiera värden och släpp sedan musknappen. Nu kopieras cellerna.Kopiera och infoga värden med + Ctrl + Shift

Markera kolumnen Värde1 i den övre tabellen.Ställ muspekaren vid kanten och håll inne Ctrl + Shift och dra området mellan kolumnen Värde1 och Värde2 i den nedre tabellen. Ett grönt sträck uppstår dit kolumnen kommer att infogas.Klipp ut och klistra in och infoga värden med + Shift

Vill man inte kopiera in utan klistra in och infoga värden gör man på samma sätt som ovan fast håll endast inne Shift så klistras värdena in och infogas samtidigt.


DELA