Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jämför Textsträngar Exakt

Ibland behöver man kolla ifall två textsträngar är exakta. I vissa fall är viktigt att det även matchar exakt vad gäller stora och små bokstäver och ibland kan vi ignorera det. I följande exempel skall vi testa ifall texter i två celler är identiska med varandra med två olika formler som ger olika resultat.

Vår data och resultat ser ut som i bilden nedan. Vi jämför om texten ”andreas” är lika med ”Andreas” samt om texten ”Andreas” är lika med ”Andreas”. Det är alltså skillnad på den första bokstaven i cell A2 som är liten. Ibland behöver man kolla ifall två textsträngar är exakta. I vissa fall är viktigt att det även matchar exakt vad gäller stora och små bokstäver och ibland kan vi ignorera det. I följande exempel skall vi testa ifall texter i två celler är identiska med varandra med två olika formler som ger olika resultat.

Vår data och resultat ser ut som i bilden nedan. Vi jämför om texten ”andreas” är lika med ”Andreas” samt om texten ”Andreas” är lika med ”Andreas”. Det är alltså skillnad på den första bokstaven i cell A2 som är liten.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Den första formeln är en vanlig OM-formel där vi sätter A2=B2 som vårat test:

   =OM(A2=B2;"Ja";"Nej")

Den resulterar i ett ”Ja” för båda kombinationerna. Den tittar alltså inte ifall en bokstav är stor eller liten utan accepterar de bokstäver som är lika med bara bokstaven stämmer.

Den andra formeln är en vanlig OM-formel fast där vi använder funktionen EXAKT() som vårat test där vi anger att A2 skall jämföras med B2:

   =OM(EXAKT(A2;B2);"Ja";"Nej")

Den resulterar i ett ”Nej” då den jämför ”andreas” med litet ”a” med ”Andreas” med stort ”A”.

För att formeln EXAKT() skall returnera ett sant värde så behöver alltså texterna var helt identiska varandra gällande små och stora bokstäver.


DELA