Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga och redigera bild i Excel

När vi skapar dokument i Excel så kan det ibland var bra att lägga in bilder i dokumentet. Vi skall nu gå igenom hur man kan lägga in bilder i Excel och några enkla redigeringsfunktioner. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Det finns olika sätt att lägga in en bild i Excel. Man kan kopiera och klistra in eller infoga en Onlinebild via Bing sökmotor eller så använder man sig av funktionen infoga Bilder (från fil) som finns i fliken Infoga som i bilden nedan.
Du får nu upp en dialogruta där du kan välja den bild du vill ha. Markera filen och klicka på OK. Vi har valt ett kartdiagram som vi skapade i det här inlägget.Nu har vi infogat en bild. Den är inlagd som ett objekt och vi kan klicka och dra i den för att ändra storlek och position. Vi kan även göra vissa enkla redigeringar av bilden.

För att komma åt bildredigeringsfunktionerna så behöver vi först markera bilden och sedan gå till fliken Format. Under den fliken finns våra bildredigeringsfunktioner.

Genom att klicka på knappen Beskär under fliken Format som i bilden nedan så kan vi beskära vår bild.
Vi klickar på knappen Beskär och kan nu ändra vad som visas i bilden. Vi beskär så att endast de skandinaviska länderna visas. När det ser ut ungefär som i bilden nedan så tryck på Enter för att beskärningen skall gälla.Om du vill ändra din beskärning för att du t.ex. beskar för mycket så kan du trycka på Beskär igen så ligger hela bilden fortfarande kvar och du kan ändra din beskärning.

I bilden nedan finns några andra bildredigeringsfunktioner. Vi har även flyttat och ändrat storlek på bilden så att den ligger över siffrorna i vår tabell med siffror för de tre skandinaviska länderna uppdelade per månad.

Tips! För att lägga ett objekt längs med kanter och hörn på celler så håll inne knappen Alt när du drar i objektet.

Markera bilden och gå till fliken Format. Klicka på Transparens som i bilden nedan. Välj en nivå av transparens som gör att den fungerar som en bra bakgrund.För att ta bort det som ändå inte skall med och göra bilden mindre så tryck på knappen Komprimera bilder som i bilden nedan.