Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga Kommentarer med bild i Excel

I Excel kan man infoga en kommentar kopplad till en cell. Innehållet i kommentaren syns när man håller muspekaren ovanför cellen där kommentaren finns. Kommentaren inleds alltid med vilken användare som gjort kommentaren. Man kan se att en cell innehåller en kommentar när det finns en röd triangel en cells övre högra kant. En kommentar kan innehålla både text och även en bild enligt nedan.


Kommentarer är väldigt användbara när man samarbetar med andra personer i ett dokument. Den kan även innehålla information om vad för data som skall in i en cell. De kan även vara bra för att visa beskrivande information av t.ex. en produkt eller liknande. Man kan t.ex. lägga in en bild i en kommentar som visar en produkt eller liknande. Följande instruktioner visar hur du kan infoga en kommentar och lägga till en bild som bakgrund. Det finns en bifogad exempelfil att ladda ner längst upp på sidan.

Börja med att infoga en kommentar genom att högerklicka på den cell du vill lägga in en kommentar i. Välj Infoga kommentar.

När du infogat din kommentar högerklickar du åter på cellen där kommentaren ligger och väljer Redigera kommentar.

Därefter högerklickar du på kommentarrutans kant och väljer Formatera kommentar. (Här är det viktigt att du inte står markerad som att du skriver text i kommentaren. Tänk på att klicka på kommentarrutans kant så att du kan flytta runt kommentaren. Högerklicka alltså på kommentarrutans kant). 


Du får nu upp dialogrutan Formatera kommentar. Välj fliken Färger och linjer. Under Fyllning finns en dropdown lista för Färg. Klicka på dropdown listan och välj Fyllningseffekter enligt bilden nedan.


Du får nu upp en ny dialogruta som heter Fyllningseffekter, under fliken Bildobjekt välj Välj bild. Du kan nu välja mellan att ladda upp en bildfil från din hårddisk eller så väljer du att söka på en bild med Bing bildsök.

Sök på t.ex. ”Danmarks flagga”. Bocka för den flaggan i Bings bildsök som du tycker passar bäst och klicka ok så läggs en bild in som bakgrund för din kommentar.

Testa att ladda ner övnings filen och lägg in Danmarks flagga som kommentar på Danmark.


DELA