Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga en Rotationsknapp i Excel

I följande inlägg skall vi lägga in en rotationsknapp som vi kan klicka på för att ändra värdena i en cell som i sin tur används i en beräkning. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en kalkylmodell som först multiplicerar antalet av varje produkt med Priset och levererar sedan en totalsumma. Värdet i kolumn E, Totalt är produkten av Pris * Antal, dvs =B2*D2.Vi skall nu infoga en roationsknapp i kolmnu C på varje rad som gör att vi kan styra värdet i kolumn B genom att klicka på knappen.

Vi börjar med att infoga en en rotationsknapp under fliken Utvecklare -> Infoga – välj Rotationsknapp som i bilden nedan.

Om du inte har fliken Utvecklare så kan du enkelt lägga till den, läs mer här.Klicka och dra så att det blir en bra storlek och lägg den i cell C2 som i bilden nedan.

Högerklicka sedan på den och välj Formatera kontroll.
Du får nu upp dialogrutan Formatera kontroll som i bilden nedan.

I fältet Celllänk referera till cell B2 genom att först ställa dig i fältet och klicka sedan i cell B2.

I detta fält kan du även ändra inställningar ifall du vill kunna ange minusvärden (Minivärde) samt ändra hur många steg som skall ändras för varje klickning (Stegvis ändring).När du fyllt i som i bilden ovan klicka OK.

Du kan nu klicka på pilarna så ändras värdet i cell B2. Du är inte helt begränsad av knapparna för att styra värdet i cell B2 så det går fortfarande att mata in ett värde manuellt.

För att kunna markera knappen igen så håller du inne Ctrl och klickar på den. Markera knappen och kopiera den, Ctrl + c, och klistra sedan in en ny, Ctrl + v.

Lägg den nya knappen rätt och högerklicka sedan på den och välj Formatera kontroll. I fältet Celllänk referera till cell B3 istället för B2.

Repetera för varje rad.  

Slutresultatet skall se ut som i bilden nedan.DELA