Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga Ekvation i Excel

Formler 2020-04-28

Ibland behöver förklara hur en beräkning är gjord och presentera den på ett tydligt sätt. Då kan det vara bra att skapa en ekvation som beskriver beräkningen som i bilden nedan.Vi skulle även kunna skriva ut den som vanlig text och då skulle det kunna se ut enligt följande:


   Kassalikviditet % = ((Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder) * 100

 

Ekvationen högst upp är helt klart lättare att tolka.

 

För att infoga en Ekvation så gå in på fliken Infoga -> Ekvation  som i bilden nedan.Du kan välja någon av de befintliga och utgå ifrån dom. Du kan även välja att infoga en ny eller skapa en via Pennekvation . Vi testar Pennekvation och får upp dialogrutan som i bilden nedan. Där kan vi skriva in manuellt genom att rita med musen. Det går bra att bara upp de grundläggande dragen i ekvationen även om inta alla bokstäver osv är korrekta så kan vi enkelt korrigera de senare.Klicka Infoga för att få in det som ett objekt i Excel som i bilden nedan. Du kan nu klicka dig in i objektet och redigera ekvationen.När du ställer dig i objektet så att du kan redigera den så kan du även infoga olika symboler under fliken Design.
DELA