Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga bilder i diagram

Ett bra sätt att snygga till sina diagram och även samtidigt berätta något är att lägga in bilder i ett diagram. Vi skall nu jobba med datan i bilden nedan där vi även har ett liggande stapeldiagram som visar Skandinaviens befolkning. Vi skall lägga in ländernas respektive flagga som staplar samt en karta över Skandinavien som bakgrund.


Högerklicka på det område där du vill lägga in en bild. I vårat fall börjar vi med att lägga in en svenska flagga på stapeln för Sverige. Se till att klicka två gånger för att få just den översta stapeln Sverige markerad, klickar du bara en gång så markeras samtliga staplar samtidigt.

Högerklicka på den markerade stapeln för Sverige och välj Formatera datapunkt. Till höger i bladet får du nu upp fältet Formatera datapunkt. Klicka på hink-symbolen och under Fyllning välj Bild eller strukturfyllning enligt bilden nedan.


Under Infoga bild från finns tre val.

Fil – Här infogar du en bildfil som du har sparad på din dator

Urklipp – Här infogar du en bild som ligger i dit urklipp. Alltså om du har kopierat en bild genom t.ex. Ctrl+c så klistras den in.

Online – Här infogar du antingen via Bing-bildsökning eller OneDrive. Skriv in ditt sökord ”Sveriges flagga”. och välj en bild/flagga och klicka sedan Infoga.


Välj en bild/flagga och klicka sedan Infoga.

Du skall nu få in Sveriges flagga i din stapel som i bilden nedan.


Repetera och lägg in för Danmark och Norge så att det ser ut enligt nedan.


Det går även att lägga in bilder som bakgrund under:

Diagramområdet – Det stora området som utgör hela diagramobjektet med dess yttersta ram

Ritytan – Det område som utgör själva diagrammet inom vilken alla data kan rymmas

Markera ritytan och högerklicka på den och välj Formatera rityta

Du får nu upp fältet Formatera rityta. Klicka på hink-symbolen och under Fyllning välj Bild eller strukturfyllning som du gjort tidigare. Sök på ”Skandinavien karta” och välj en och klicka på Infoga.

Ditt slutresultat beroende på bildval bör se ut ungefär som nedan.DELA