Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Hantera kolumnbredd

När vi skapar tabeller och matriser är det så klart viktigt att de ser bra ut. I följande inlägg skall vi fokusera på hur man kan ställa in så att kolumnerna är i rätt storlek. Vi kommer att jobba med tabellen nedan och gå igenom olika sätt att ställa in kolumnbredd. du kan även ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik ovan.

 

Autoinställ kolumnbredd

I detta alternativ så ställer vi in kolumnbredd efter kolumnens bredast cell. Med det menas att kolumnbredden hos den bredaste cellen blir bredden för hela kolumnen.

Börja med att markera kolumnen för ”Jan” i kolumn B. Klicka på kolumnrubriken ”B”.


När kolumn B är markerad som i bilden nedan så för över musmarkören till strecket som avskiljer kolumnrubriken ”B” och C”. Din musmarkör skall nu byta form och bli en dubbelpil i sidled och med ett streck i mitten. Dubbelklicka så på strecket mellan ”B” och ”C”.När du dubbelklickat så ställs kolumnbredden för B in efter bredden på beloppen som i bilden nedan.
Vill man ställa in flera samtidigt så börjar man att markerar man flera kolumnrubriker. Klicka då först på kolumnrubriken ”B”. Håll sedan inne Shift-knappen och klicka sedan på kolumnrubriken ”E” och dubbelklicka sedan på sträcket mellan någon av de markerade kolumnrubrikerna.
Våra kolumner blir nu inte i samma storlek. Anledningen är att rubriken i kolumn ”C” är bredare än beloppen och den kolumnen blir därför bredare.

VI kan dra slutsatsen att minsta möjliga kolumnbredd blir för kolumnen C. VI skall nu ställa in så att alla kolumner får samma bredd.

 

Markera kolumnrubrikerna från B till E som ovan. (Klicka på B, håll inne Shift-knappen och tryck på E).

För över muspekaren på gränsen mellan två av dina markerade kolumner, t.ex. mellan C och D. När din musmarkör ändrats till sidleds-dubbel-pilen så kan du klicka och dra. Nu ändras samtliga markerade kolumner till den nya storleken.

 

Ställ in manuellt

Man kan även enkelt ställa in kolumnbredden manuellt. Vi skall göra det på två sätt.Dels genom att klippa och klistar och slutligen manuell inmatning av kolumnbredd.

 

Kopiera och klistra in special – Kolumnbredder

Klicka på rubrikhuvudet på kolumn C. Högerklicka sedan och välj Kopiera som i bilden nedan.
Markera sedan den eller de kolumner som du vill skall ha den kolumnbredden och högerklicka och välj: Klistra in special – välj Kolumnbredder – Klicka sedan OK. Som i bilden nedan.Man kan här även kopiera kolumnbredderna på flera kolumner samtidigt. Du kan t.ex. markera 3 kolumner som ligger bredvid varandra och kopiera deras kolumnbredder. När du senare klistrar in kolumnbredderna så ändras tre kolumners bredder samtidigt.

 

Mata in kolumnbredd för hand.

Börja med att högerklicka på en kolumnrubrik. I vårat fall kolumn C och välj sedan Kolumnbredd…. Se bilden nedan.
Du får nu upp dialogrutan Kolumnbredd enligt nedan. Här kan du se den nuvarande kolumnbredden som är 9,11. Tryck på Avbryt.
Markera samtliga kolumnrubriker från B till E. Högerklicka och välj Kolumnbredd... Dialogrutan Kolumnbredd kommer upp som ovan igen fast det står inget tal där. Anledningen är att då det finns flera kolumnbredder i en markering så skriver Excel inte ut något tal. Fyll i talet 9,11 och tryck sedan OK.
DELA