Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Hantera Felmeddelanden i Excel

När man jobbar med en formel i Excel så får man ibland svar som #DIVISION/0!, #SAKNAS!, #NAMN?, #SKÄRNING!, #OGILTIGT!, #REFERENS! eller #VÄRDEFEL!. Detta är olika felmeddelanden som ger en anledning till att en formel inte har gått att beräkna.

 

Det ser inte så snyggt ut när dessa felmeddelanden dyker upp. Vi kan hantera dessa med formlerna OMFEL() och OMSAKNAS(). Dessa formler är lika funktionen OM() där vi först tester ett villkor och sedan bestämmer ett svar.

 

OMFEL()

 

Formeln består av två argument som visas i bilden nedan.

 

Värde: Detta är värdet som vi skall testa och är ofta en referens till en cell med en formel eller så är det en funktion. Den här funktionen skall kunna returnera ett värde eller ett felmeddelande.

 

Värde_om_fel: Här skriver vi vårat returvärde som returneras ifall Värde enligt ovan är ett felmeddelande.

 

I bilden nedan har vi gjort vår inställning i Funktionsargument rutan för OMFEL(). Vi tester värdet i A2. OM det är ett beräknat värde så kommer det att returneras. Ifall det är ett felvärde så kommer texten "Går ej att beräkna" returneras.OMSAKNAS()

 

Den här formeln fungerar likadant som OMFEL(). Skillnaden är att OMFEL omfattar samtliga felmedlanden inklusive #SAKNAS!. OMSAKNAS() reagerar endast på felvärdet #SAKNAS!.

 

Formlerna OMFEL och OMSAKNAS tillämpas ofta som en nästlad formel där man inleder formeln med t.ex. en OMSAKNAS varpå man har en annan formel inbakad som till exempel:

 

    =OMSAKNAS(LETARAD(A2;$A$2:$B$15;2);"Värdet finns ej")

 

I exemplet ovan så använder vi oss av formeln LETARAD(A2;$A$2:$B$15;2) som vårat Värde, som i bilden ovan endast refererade till cellen A2.

 

Exempel


Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.


I bilden nedan har vi en beräkning i cellen A2 som är summan av värdena i cellerna C2 och D2. Eftersom värdet i cell D2 är en bokstav så kan inte Excel utföra beräkning och det står ”#VÄRDEFEL!”.
I cellen A4 har vi formeln = OMFEL(A2;"Går ej att beräkna")

 

Eftersom värdet i cell A2 som vår OMFEL formel pekar på är ett felmeddelande så returneras svaret "Går ej att beräkna".

Om vi ändrar bokstaven a i cell D2 tillsiffran 3 så får vi resultatet 4 istället som i bilden nedan.
DELA