Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Hämta en tabell från en hemsida

Tabeller 2019-01-23

Ibland så behöver kopiera in data från en hemsida. Detta gör man ofta instinktivt genom att klippa och klistra på klassiskt vis. Detta leder ofta till en rad problem med format osv. Ett bättre sätt är att göra en koppling till hemsidan, då kan man även uppdatera tabellen.

Vi skall nu koppla en tabell från en Wikipediasida med information om länders BNP per capita: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

Under fliken Data – välj Ny frågaFrån andra källorFrån web enligt bilden nedan.
Du får nu upp dialogrutan Från Webben enligt nedan. Klistra in den webbadress där tabell som du vill hämta finns, i vårat fall: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita. Klicka sedan OK.
Du får nu upp dialogrutan enligt bilden nedan. Här listas de olika tabell och datakällor som du kan hämta data från. När du klickar på någon av dem så kan du se en förhandsgranskning till höger. I vårat fall väljer vi Table 1 och klickar sedan på Läs in.
Din tabell hämtas nu in i Excel som en dynamisk tabell. Normalt sätt är standardformatet på en dynamisk tabell blå. Den här är i grön färg vilket innebär att den har en datakoppling. Du kan nu även under fliken Data tryck på Uppdatera för att uppdatera tabellen. Om det tillkommit ny data på hemsidan du hämtat den ifrån så kommer den senaste datan att komma in i Excel.Längst ut till höger får du upp fältet Arbetsbokfrågor. Du kan dubbelklicka på fältet där det står Table 1 så får du upp tabellen i PowerQuery fönstret för att jobba vidare med datan på olika sätt. Du kan även stänga fältet genom att trycka på krysset i fältets övre högra hörn.
DELA