Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Gruppera och skapa frekvenstabell med pivottabell

I följande exempel skall vi skapa en frekvenstabell i Excel genom att skapa en pivottabell och använda funktionen gruppera. Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en tabell med olika ordrar. Datan finns uppdelad på Datum, Säljare och Pris. Vi vill räkna ut antalet ordar grupperat efter ett prisintervall.


Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att skapa en pivottabell genom att markera hela tabell. Under fliken Infoga -> klicka på Pivottabell.

 

Lägg in fältet Pris i fältet Rader i din pivottabell och lägg även in Pris under värden och sammanfatta som Antal så att det ser ut som i bilden nedan.Din pivottabell ser nu ut som i bilden nedan där vi har samtliga värden uppradade antalet förekomster finns i den högra spalten där det står Antal av Pris. Notera att de flesta värden endast förekommer en gång förutom värdet 103 som förekommer 2 gånger.


För att skapa en bättre sammanfattning så behöver skapa grupper, dvs intervall för vår frekvenstabell. Vi skall nu göra det med hjälp av funktionen gruppera. Högerklicka på den vänstra spalten med priser i pivottabell nedan, det är det fältet som vi skall gruppera. Välj Gruppera… som i bilden nedan.Excel känner av min (Börjar) och max värdet (Slutar) och sätter de som intervallens start och slut samt föreslår i det här fallet 100 som intervallslängd (Med). Skriv in en nolla ”0” i Börjar som i bilden nedan. Ändra även intervallets längd, Med till 250. Klicka sedan OK.Vi har nu vår frekvenstabell i bilden nedan där vi kan se hur många ordrar faller inom ett visst prisintervall.DELA