Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formatera cell baserat på dess värde

I följande inlägg skall vi formatera en cell dynamiskt så att det ändrar bakgrundsfärg ifall värdet i cellen är mer eller mindre än ett annat värde. Vi kommer att använda oss av funktionen Villkorsstyrd formatering.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har två tal som vi skall jämföra med varandra. Talet 100 till vänster skall formateras rött ifall det är mindre än talet till höger i cell C2.Vi kommer att använda oss av funktionen Villkorstyrd formatering för att få cellen i A2 att ändra sig beroende på värdet i cell C2.

Markera cell A2 och under fliken Start -> Villkorstyrd formatering -> Regler för cellmarkering -> klicka på Större än som i bilden nedan.
Du får nu upp dialogrutan Större än som i bilden nedan. I fältet Formatera celler som är STÖRRE ÄN referera till cellen C2 där vi har vårat andra värde genom att klicka på cellen C2. Du kan även ändra formatering i dropdownlistan till höger i dialogrutan.Klicka sedan OK. Notera att bakgrundsfärgen i cell A2 har ändrats eftersom 100 är mer än 95. Om du ändrar värdet till 101 i cell C2. Vad händer då?


DELA