Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Excels tre vyer

Tabeller 2021-03-31

I Excel så finns det tre olika arbetsboksvyer, Normal, Förhandsgranska sidbrytning och Sidlayout. De tre vyerna kommer man åt under fliken Visa som i bilden nedan.Normal

Vyn Normal är den normala. Det är den vyn som är standard som i bilden nedan.Förhandsgranska sidbrytning

Den här vyn hjälper dig med förhandsgranskningen av sidor. Den är väldigt avvändbar då man har en bred tabell som sticker ut åt höger. I bilden endan kan du se en tabell som spiller över ut till höger. Du kan härifrån antingen ändra tabellen så att den blir smalare. Du kan klicka i den sträckande blå linjen mellan Sida 1 och Sida 2. Klicka och dra den streckade linjen åt höger så att det endast står Sida 1.


Före:Efter:Nu skrivs hela tabellen ut på en sida. När man gör så anpassas utskriftsområdet i Excel.


Sidlayout

Härifrån så kan man se hur det kommer att se ut på utskrivet papper. Här kan man även lägga till sidhuvud och sidfot.DELA