Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Diagram med överlappande staplar

I följande exempel skall vi ta fram ett avancerat diagram där vi skall presentera tre värden per månad under ett år. Det resulterar i hela 12 * 3 = 36 värden. Det blir väldigt mycket och vi behöver därför komprimera datan som i bilden nedan.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Datan som vi jobbar med ser ut som i tabellen nedan. Vi har vårat faktiska Utfall, ett Tak som inte får överskridas och slutligen ett Planerat värde.
Vi börjar med att skapa ett vanligt stapeldiagram genom att markera datan och tryck sedan på F11 så öppnas diagrammet i en egen flik. Du kan därefter kopiera det och lägga det var du vill. Som vi ser så blir det väldigt många staplar och det blir svåröverskådligt. Markera diagrammet och under fliken Design klicka på knappen Ändra Diagramtyp.
Du får nu upp dialogrutan Ändra diagramtyp som i bilden nedan. Välj Kombination och ställ in Grupperad stapel på samtliga utom Tak där du väljer Linje med brytpunkter, se till att Sekundär axel inte är i bockad som i bilden endan. Klicka sedan OK.Vi skall nu börja med att ställa staplarna ovan på varandra och göra serien Planerat till genomskinlig fyllning samt lägga till en kantlinje.

Börja med att markera serien Planerat genom att under Diagramalternativ välja Serie ”Planerat” som i bilden nedan.Välj sedan Alternativ för serie och sätt Serieöverlappning 100 %. På så sätt så ställer vi samtliga tre staplar ovan på varandra, se bilden nedan.
Vi skall nu ändra Planerat till att bli genomskinlig och lägga till en kantlinje. Välj Fyllning och kantlinje och fyll i som i bilden nedan. Under Fyllning välj Ingen fyllning. Under Kantlinje välj Heldragen linje, Välj en Färg och öka Bredd till 1,5 pt.
Välj Serie ”Utfall”och ändra till en ljusare färg. Vi har nu ett diagram som ser ut som i bilden nedan.Vi skall nu ta bort linjen och ändra brytpunkterna till sträck. Börja med att välj Serie ”Tak”. Under Linje välj Ingen linje som i bilden nedan.
Välj sedan Brytpunkt – Välj Hel fyllning och välj Färg. Under Kantlinje välj Ingen linje.

Ställ dig sedan på Alternativ för brytpunkt och välj Fördefinierade, under typ välj sträcket och ändra storleken så att den är lika bred som staplarna.Ditt diagram skall nu se ut som nedan.
DELA