Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Delsumma i pivottabell

Pivottabeller är väldigt bra att använda för att snabbt aggregera data och analysera de ur olika perspektiv. Datan brukar vara uppbyggd med olika bakgrundsvariabler som vi vill kunna se summeringar på. Det kan då vara väldigt bra att kunna lägga till delsummor eller att ta bort dom ifall de inte behövs så att tabellen blir mer lätt läst. Vi skall nu gå igenom hur man snabbt och enkelt kan lägga på eller ta bort delsummor i en pivottabell. Exempelfil går att ladda ner under inläggets rubrik.

 

Vi utgår ifrån pivottabellen nedan som har två nivåer av bakgrundsvariabler, först Region och sedan försäljningsvärdena som aggregeras per Produkt. Kolumnerna är uppdelade efter År.
Vi skall nu enkelt lägga till delsummor för varje region.

Markera en cell i pivottabellen och gå till fliken Design – klicka på Delsummor – välj Visa all delsummor i gruppens överkant som i bilden nedan.
Vi får nu delsummor på samma rad som rubrikraden för Region som i bilden nedan.
Om vi istället väljer alternativet Visa alla delsummor i gruppens nederkant så läggs det till en extra delsummarad under de värden som summerats som i bilden nedan.Det här alternativet skapar en tabell med mer ”luft” och det kan vara mer intuitivt att summan är under de värden som summeras. Den här versionen kan vara mer lättläst samtidigt som tabellen blir större.

För att ta bort delsummorna gå tillbaka till knappen Delsummor och välj alternativet Visa inte delsummor och pivottabellen ser då ut som den gjorde ursprungligen i bilden högst upp.


DELA