Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Datatypen Geografi i Excel

Det är vanligt att jobba med geografiska data i Excel och man kan då vilja ha mer bakgrundsfakta om en geografisk plats.

I följande exempel har vi en lista med städer som vi vill veta mer om. Datan ser ut som nedan och du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vi kommer att utöka listan nedan med ytterligare kolumner med data associerade med städerna i listan. Vi kommer att göra det med Excels relativt nya funktion där man kan formatera data efter en viss Datatyp, i vårt fall datatypen Geografi.Börja med att markera listan och gå sedan till fliken Data -> och under kategorin Datatyper klicka på Geografi som i bilden nedan.Våra städer översätts nu till engelska och får en kartsymbol i cellen till vänster. När man markerar en cell eller ett område som har den symbolen så kommer det även upp en Infoga data ruta till höger. Klicka på den som i bilden nedan och välj Country/region.
Vi får nu in en ny kolumn som anger vilket land varje stad finns i.Om du markerar den nya tabellen och klickar på Infoga data knappen så kan du se att du får in nya datapunkter att infoga, dessa beskriver alltså landet och inte staden. Testa med att infoga Area som i bilden nedan. Infoga Area först via Land och sedan via Stad.Du får nu en tabell enligt nedan, tänk på att lägga till rubriker som beskriver vilken area som beskriver vad.