Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Beräkna Summa Medel och Antal mellan två datum

Ett vanligt problem som vi stöter på är att vi vill göra en beräkning på ett antal värden inom ett tidsintervall. Vi har då en lista med datum och ett motsvarande värde per datum och vi vill kunna räkna ut summan, medlet eller antalet mellan två datum. VI skall nu gå igenom hur vi enkelt kan göra detta med funktionerna SUMMA.OMF, MEDEL.OMF och ANTAL.OMF. Klicka på följande länk för att läsa mer om SUMMA.OMF.

I bifogad fil under rubriken finner du facit på den data som vi kommer att gå igenom nedan. VI kommer att använda oss av.


Vi har en lista med Datum och Pris, vi vill kunna göra beräkningar baserat på tidsintervallen från Start och Slut i bilden ovan.

Vi börjar med att infoga formeln SUMMA.OMF – Fliken FormlerMatematik och trigonometri – SUMMA.OMF.

Summaområde: Det område som beräkningen skall göras på, Pris i kolumn B.

Villkorsområde1: Det område som vårat villkor skall testas mot, Datum i kolumn A

Villkor1: Det här villkoret måste vara en text sträng, därför så behöver vi först sätta den logiska operanden ”>=” (större eller lika med), inom citationstecken. Vi referera sedan till cell G2 där vi har vårat startdatum. Notera att vi lägger till ett ”&” tecken mellan operanden och vår referens. &-tecknet skapar en sammanfoga funktionen som är nödvändig för att slå ihop det till en textsträng som motsvarar”>=G2”.

Villkorsområde2: Det område som vårat villkor skall testas mot, Datum i kolumn A. VI behöver sätta två villkor och här för slutdatumet.

Villkor2: Följer samma logik som ovan fast vi behöver ett ”<=” (mindre eller lika med), och referens till H2 där vi har vårat slutdatum på intervallet.


Den slutliga formeln blir:

=SUMMA.OMF(B2:B37;A2:A37;">="&G2;A2:A37;"<="&H2)

Beräkningen för MEDEL.OM är likadan som för SUMMA.OMF:

=MEDEL.OMF(B2:B37;A2:A37;">="&G2;A2:A37;"<="&H2)

Formel för ANTAL.OMF blir något annorlunda eftersom vi inte definierar något summaområde. Den räknar antal enbart på villkorsområdet. Se bild nedan.


Den slutliga formeln för ANTAL.OMF bli:

=ANTAL.OMF(A2:A37;">="&G2;A2:A37;"<="&H2)

Båda ANTAL.OMF och MEDEL.OMF finns under fliken Formler – Fler funktioner – Statistik.


DELA