Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Beräkna samma cell över flera blad med 3D kalkyl

I följande exempel skall vi summera siffror som finns utspridda på flera blad. Vår data består av tabeller där varje månads data ligger på var sin flik och vi skall sammanfatta årets resultat på en egen flik.

 

Våra tabeller ser ut som i bilden nedan.
Våra flikar ser ut som i bilden nedan.

Att räkna som vanligt är inga problem. Det är bara att skriva ett lika med tecken och plussa ihop varje enskilt värde genom att klicka sig fram som vanligt och du får en formel som ser ut ungefär:

 

    =Jan!B2+Feb!B2+Mar!B2… osv från blad Jan till blad Dec.

Om du vill summera samtliga celler B2 i alla flikar så blir det en väldigt lång formel som innebär väldigt många klick, över 24 klick. För att förenkla det hela så gör man följande:

1.       Ställ dig i den cellen B2 i fliken Sammanfattning 2022

2.       Skriv in =SUMMA(

3.       Välj den cell som skall summeras i den första fliken, i vårat fall cell B2 i fliken Jan.

4.       Håll sedan ner Skift knappen och klicka på blad Dec så markeras samtliga B2 som ligger på blad mellan flikarna Jan till Dec.

5.       Klicka på Retur

 

Din formel bör se ut enligt följande:

    =SUMMA(Jan:Dec!B2)

Resultatet blir som i bilden nedan.       
Du kan sedan räkna ut resterande celler genom att autofylla.


DELA