Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Avrunda tal i Excel

Ibland stöter man på ett problem där man behöver avrunda tal. Det finns så klart avrundningsknapparna under startfliken. Dessa tar egentligen inte bort decimaler ifrån det faktiska värdet utan ändrar enbart det som skall visas i cellen.

avrundatal


Vi skall nu gå igenom tre olika formler som avrundar tal. Resultaten av formlerna redovisas i tabellen nedan och visas med tre decimaler. Vi skall avrunda värdet som visas högst upp i tabellen, 336,462.
AVRUNDA – Avrundar och tar bort decimaler, du bestämmer hur många decimaler som skall vara kvar. Formeln ber först efter ett tal som där vi referera till kolumnen A, dvs Tal. Därefter bestämmer vi antalet decimaler som skall vara kvar. I vårat har vi satt det till en decimal samtidigt som det är inställt att visa tre decimaler.

    =AVRUNDA(A1;1)

Funktionerna RUNDA.NER.MATEMATISKT och RUNDA.UPP.MATEMATISKT avrundar uppåt eller nedåt till heltal. Man ställer även in ett andra argument, Signifikans. Signifikansen innebär till det N-tal man vill att det skall rund upp mot, man bestämmer en skala. Sätter vi signifikansen till 1 så blir det närmsta heltal. Sätter vi det till 10 så blir det tiotal. Sätter vi det till 25 blir det ”25-tal”.

RUNDA.NER.MATEMATISKT 

    =RUNDA.NER.MATEMATISKT(A1;1) - nedåt till närmsta heltal

    =RUNDA.NER.MATEMATISKT(A1;10) - nedåt till närmsta 10-tal

RUNDA.UPP.MATEMATISKT 

    =RUNDA.UPP.MATEMATISKT(A2;1) - uppåt till närmsta heltal

    =RUNDA.UPP.MATEMATISKT(A1;25) - uppåt till närmsta 25-talDELA