Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Avrunda klockslag till given enhet i Excel

När man jobbar med klockslag så vill man ibland justera och avrunda klockslaget så att det ligger jämnt. Till exempel kan vi vilja att alla våra klockslag skall ha en kvart eller kanske var tredje timma som minsta enhet att avrunda till.

Vi kan enkelt avrunda klockslag till en minsta enhet som i exemplet ovan med en kvart. Vi behöver använda oss av funktionen MAVRUNDA för att avrunda till närmsta enhet eller avrunda uppåt med RUNDA.UPP eller RUNDA.NER för att avrunda nedåt.

Dessa tre funktioner kan användas för att avrunda ett tal till en närmsta klockslag vilket anges som "signifikans" eller "multipel".

I tabellen nedan har vi först det klockslag som vi vill avrunda. I de tre kolumnerna till höger har vi avrundat talen först till närmsta kvart och sedan uppåt till närmsta kvart. I den sista kolumnen så har vi avrundat talen nedåt till var tredje timme. Formeln i B2 har två argument och är =MAVRUNDA(A2;KLOCKSLAG(0;15;0))

Det första argumentet är Tal, i vårat fal A2 där vi har värdet 01:22.

Det andra argumentet är Multipel. Här har vi angett KLOCKSLAG(0;15;0)). Formeln KLOCKSLAG konverterar ett klockslag till ett Excel-tidsserienummer vilket blir den minsta enhet som det avrundas till. Du kan läsa mer om Excels datum och tidsformat här. I formeln KLOCKSAL så anger man förts År, Minuter och avslutningsvis Sekunder. Vi har angett tidsrummet för en kvart, KLOCKSLAG(0;15;0).

Om man inte är intresserad av att avrunda till kvart så skriver du in ett annat klockslag, t.ex. KLOCKSALG(3;0;0) för att avrunda till var tredje timma.

De sista formlerna RUNDA.UPP och RUND.NER fungerar som likadant som MAVRUNDA fast i stället för att ange Multipel så heter det i stället Signifikans.


DELA