Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Analysera med färgade celler i Excel

En vanlig arbetsmetod som många använder sig av när man går igenom en lista eller tabell är att man markerar celler genom att färga dem manuellt. Detta kan t.ex. vara att man genomför en manuell granskning. När man gjort detta så kan man vilja sammanfatta hur många av cellerna eller raderna som det finns av varje färg.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en tabell där det finns markeringar gjorda i kolumnen med Säljare samt Region. Du kan ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik.Det finns tyvärr ingen formel som kan läsa av vilken bakgrundsfärg en cell har men det finns andra funktioner i Excel som kan arbeta med bakgrundsfärg på cell. Nedan följer två exempel på hur vi kan använda oss av funktionerna Sortera och Filter för att bearbeta vår data baserat på cellbakgrundsfärg. Vi skall ta reda på de rader som har både orange bakgrundsfärg i kolumn Säljare och samtidigt har grön bakgrundsfärg på Region.

 

Sortera


Markera tabellen genom att markera den (Ctrl + A). Under fliken Data klicka på knappen Sortera som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Sortera och ställ in som i bilden nedan. Notera att man i dropdown-listan under Sortera efter kan välja Cellfärg. Välj sedan färg under Ordna och valet Överst.När du gjort inställningen ovan och klicka OK så skall du ha en tabell som i bilden nedan.Filtrera

 

För att kunna filtrerar tabellen efter färg så måste vi först göra den till en dynamisk tabell. Markera tabellen (Ctrl + A). Infoga sedan en tabell genom att antingen trycka Ctrl + T eller under fliken Infoga -> Tabell som i bilden nedan.Se till att det är i bockat Tabellen innehåller rubriker, klicka sedan OK.

 

Klicka på piltangenten bredvid Säljare och välj Filtrera efter färg och klicka på den orangea färgen. Repetera momentet med kolumnen Region och välj den gröna färgen.Din tabell skall nu se ut som bilden nedan. Notera att när du tillämpat ett filter på en kolumn så kommer det upp en tratt-symbol på kolumnrubriken.
DELA