Power BI kurser

Våra Power BI kurser

I en digital värld där de flesta företag endast använder en bråkdel av all den affärsdata som finns tillgänglig så har Business Intelligence verktyg blivit viktiga. Med Microsofts PowerBI kan man koppla upp sig mot strukturerade databaser och analysera enorma mänger data i realtid samt presentera den i dynamiska rapporter.

PowerBI är en vidareutveckling av PowerPivot som är ett Exceltillägg från 2013. PowerPivot en integrerad del av Excel Professional medans PowerBI är ett fristående applikation som till stor del bygger på samma teknik som PowerPivot fast är ett renodlat BI-verktyg.

DELA