Informers förkunskapstest Word

Välkommen till Informers förkunskapstest som ska hjälpa dig att hitta den kurs som passar bäst just för dig! Med utgångspunkt från ditt testresultat kommer vi att föreslå en grupp där deltagarna har likvärdiga förkunskaper. Testet är uppdelat i två delar, allmänna Windowskunskaper och Word programspecifika frågor.

 

Frågor Windows

1. Vet du hur man kopierar en fil från hårddisken till ett USB-minne eller en diskett?
Ja
Kanske
Nej
2. Vet du hur man skapar en ny katalog/mapp i utforskaren?
Ja
Kanske
Nej
3. Vet du hur man söker efter filer och mappar på datorn?
Ja
Kanske
Nej
4. Känner du till de vanligaste kortkommandona (te. x. ctrl+c och ctrl+v)?
Ja
Kanske
Nej
5. Vet du hur man installerar och tar bort program på datorn?
Ja
Kanske
Nej

Frågor Word

6. Kan du öppna ett befintligt dokument, lägga till text och sedan spara det igen?
Ja
Kanske
Nej
7. Kan du få tillbaka ett helt textstycke som du raderat av misstag? (ångra funktionen)?
Ja
Kanske
Nej
8. Kan du flytta ett textstycke som har hamnat på fel plats i dokumentet?
Ja
Kanske
Nej
9. Kan du byta teckensnitt på ett ord eller stycke?
Ja
Kanske
Nej
10. Vet du hur man gör indrag av första raden i ett stycke?
Ja
Kanske
Nej
11. Vet du hur man ändrar dokumentets marginaler?
Ja
Kanske
Nej
12. Vet du hur man skapar och uppdaterar sidhuvud/sidfot?
Ja
Kanske
Nej
13. Kan du använda funktionen för rättstavning och grammatik?
Ja
Kanske
Nej
14. Vet du hur man skapar spalter i ett dokument?
Ja
Kanske
Nej
15. Kan du ställa in olika typer av tabbstopp?
Ja
Kanske
Nej
16. Vet du hur man använder formatmallar för t ex rubriker och brödtext?
Ja
Kanske
Nej
17. Vet du hur man skapar en automatisk innehållsförteckning med hjälp av rubriker som har formaterats med rubrikformatmallar?
Ja
Kanske
Nej
18. Kan du skapa adresser på kuvert eller skriva ut massbrev med funktionen koppla dokument?
Ja
Kanske
Nej
19. Vet du hur man skapar en blankett med kryssrutor?
Ja
Kanske
Nej
20. Vet du hur man lägger upp och skapar egna knappar och menyer i standardverktygsfälten?
Ja
Kanske
Nej
21. Vet du hur man spelar in och använder ett makro?
Ja
Kanske
Nej
22. Vet du hur man ändra och skriver egna procedurer (makro) i VBA?
Ja
Kanske
Nej

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

DELA