Informers förkunskapstest Ms Project

Välkommen till Informers förkunskapstest som ska hjälpa dig att hitta den kurs som passar bäst just för dig! Med utgångspunkt från ditt testresultat kommer vi att föreslå en grupp där deltagarna har likvärdiga förkunskaper. Testet är uppdelat i två delar, allmänna Windowskunskaper och Ms Project programspecifika frågor.

 

Frågor Windows

1. Vet du hur man kopierar en fil från hårddisken till ett USB-minne eller en diskett?
Ja
Kanske
Nej
2. Vet du hur man skapar en ny katalog/mapp i utforskaren?
Ja
Kanske
Nej
3. Vet du hur man söker efter filer och mappar på datorn?
Ja
Kanske
Nej
4. Känner du till de vanligaste kortkommandona (te. x. ctrl+c och ctrl+v)?
Ja
Kanske
Nej
5. Vet du hur man installerar och tar bort program på datorn?
Ja
Kanske
Nej

Frågor Ms Project

6. Vet du hur man anger datum för projektstart i Ms Project?
Ja
Kanske
Nej
7. Vet du hur man anpassar projektkalendern (exempelvis lägger in röda helgdagar)?
Ja
Kanske
Nej
8. Vet du hur man skapar en aktivitet?
Ja
Kanske
Nej
9. Vet du hur man skapar en milstolpe i Ms Project?
Ja
Kanske
Nej
10. Vet du hur man skapar rubriker och undernivåer (disposition)?
Ja
Kanske
Nej
11. Vet du hur man sätter längd på en aktivitet (varaktighet)?
Ja
Kanske
Nej
12. Vet du hur man kopplar ihop aktiviteter med länkar?
Ja
Kanske
Nej
13. Känner du till hur man använder olika länktyper som exempelvis start till start?
Ja
Kanske
Nej
14. Vet du hur man använder villkor för manuell placering av en aktivitet?
Ja
Kanske
Nej
15. Känner du till hur man sätter en deadline på en aktivitet?
Ja
Kanske
Nej
16. Vet du hur man skapar en resurs i Ms Project?
Ja
Kanske
Nej
17. Vet du hur man kopplar en resurs till en aktivitet?
Ja
Kanske
Nej
18. Känner du till begreppen fast varaktighet, fast arbete och fast enhet?
Ja
Kanske
Nej
19. Känner du till begreppet insatsberoende?
Ja
Kanske
Nej
20. Vet du hur man analyserar arbetsbeläggningen på en resurs?
Ja
Kanske
Nej
21. Vet du hur man hanterar kostnader i Ms Project?
Ja
Kanske
Nej
22. Vet du hur man markerar en aktivitet som slutförd (exempelvis 100% färdig)?
Ja
Kanske
Nej
23. Känner du till begreppet orginalplan i Ms Project?
Ja
Kanske
Nej
24. Vet du hur man länkar ihop flera projekt till en resurspool eller masterfil?
Ja
Kanske
Nej
25. Vet du hur man bygger egna tabeller och vyer i Ms Project?
Ja
Kanske
Nej

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi.

DELA